Hadith: Jihad

Riwayat: 
 Bukhari dan Muslim

Hadith: 
Daripada  Aisyah RA  katanya, Nabi SAW bersabda, “Tiada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Makkah, tetapi yang tetap ialah jihad atau berjuang dan niat untuk jihad (apabila keadaan memaksa) dan apabila dipanggil untuk berjuang (dan sebagainya) hendaklah kamu bersiap sedia.”

Huraian Hadith: 
  1. Apabila sesebuah negara telah menjadi negara Islam, penduduknya tidak lagi wajib berhijrah ke negara lain.
  2. Berhijrah dari tempat atau negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama tetap wajib jika negara itu sebuah negara kafir.
  3. Orang beriman wajib bersedia untuk berjihad dan menyambut seruan jihad.
  4. Jihad dapat meneguhkan agama Allah.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...