Cara Untuk Menjadi Seorang Muslim (Langkah 1)


Memeluk Agama Islam

Segala pujian bagi Allah, tuhan sekalian alam. Rahmat dan sejahtera ke atas Muhammad, rasulNya yang terakhir.
Setiap muslim akan teruja jika mendengar berita tentang sesiapa yang berhasrat untuk memeluk agama suci ini. Mereka amat di alu-alukan ke dalam Islam tidak kira apa jua latar belakang mereka sebelum ini. Nabi Muhammad juga sangat berbesar hati untuk menerima sesiapa saja walaupun orang itu pernah memusuhi baginda ataupun pernah membunuh orang yang baginda sayangi. Orang-orang ini lah nanti yang akan menjadi pejuang dan wira dalam agama ini.

Jadi, tidak kira apa latar belakang anda dan apa juga yang telah anda lakukan atau katakan pada Islam pada masa silam, anda harus ketahui yang anda tetap di alu-alukan dengan tangan yang terbuka.Siapa Boleh Menjadi Penganut Islam (Muslim)?
Sesetengah orang risau samaada mereka akan diterima dalam Islam atas alasan-alasan tertentu. Jadi sebelum kita teruskan bagaimana untuk menjadi seorang muslim, saya ingin meyakinkan anda bahawa sesiapa sahaja boleh menjadi seorang muslim.

Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Islam menyatukan manusia yang berbeza warna kulit, bahasa, kaum, dan bangsa ke dalam satu persaudaraan.
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara-mara. Oleh itu damaikanlah di antara saudara-mara kamu dan bertaqwalah kepada ALLAH agar kamu dikurniakan rahmat”
(Al Quran 4:10)

Anda juga akan menjadi saudara kami setelah anda memeluk agama suci ini.

Mana-mana manusia boleh memeluk Islam. Anda tidak memerlukan kebenaran sesiapa untuk menjadi Islam. Tidak kira apa warna kulit, bangsa, umur, bercakap apa-apa bahasa dan anda masih lagi boleh menjadi seorang Muslim.


Seseorang mungkin mengatakan yang anda perlu lakukan kursus atau mendapatkan sijil perakuan untuk menjadi seorang Muslim. Ini adalah tidak betul. Anda tidak perlu untuk menghadiri kursus atau mendapatkan suatu perakuan untuk menjadi Muslim
Anda Tidak Harus Bertangguh Dan Berlengah Untuk Menjadi Muslim
Jika seseorang menasihatkan anda untuk melambatkan penukaran anda kepada Islam, iIni juga tidak betul. Jika anda percaya bahawa Islam adalah kebenaran maka anda tidak harus melambatkan penukaran anda kepada Islam. Anda perlu menukar segera agama anda kerana kita hanya diberi jangka hayat tertentu dan kita tidak akan tahu bila kita akan mati. Mungkin saja satu jam, seminit atau mungkin juga beberapa saat saja lagi yang tinggal untuk kita hidup di dunia ini.

Sesetengah orang mengatakan kepada anda bahawa anda mesti menghapuskan semua tatu untuk menjadi seorang Muslim. Ini juga tidak betul. Tatu memang tidak dibenarkan dalam Islam tetapi ia TIDAK  menghalang seseorang untuk menjadi Muslim. Anda boleh menjadi orang Islam dan anda boleh membuang tatu jika anda mampu. Jika anda tidak mampu maka jangan bimbang tiada dosa kepada anda untuk apa yang anda lakukan sebelum menjadi Muslim.
Jika anda mempunyai masa lalu yang liar dan telah melakukan banyak dosa juga anda masih boleh menjadi seorang Muslim..Islam akan menghapuskan segala dosa yang dilakukan sebelum anda memeluk islam seperti hadith nabi (kata nabi): 
Daripada  Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT suka kepada dua orang lelaki yang seorang telah membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk syurga. Orang ini berperang di jalan Allah lalu dibunuh, kemudian yang membunuh itu bertaubat lalu dia memeluk Islam (dan pergi berperang) dan mati sebagai mati syahid.” (Bukhari dan Muslim)Kanak-kanak Yang Ingin Memeluk Islam Tanpa Kebenaran Ibu Bapa
Walaupun anda adalah seorang kanak-kanak, anda tidak memerlukan kebenaran ibu bapa anda untuk menjadi seorang Muslim. Jika anda takut mereka mengancam,mengugut  atau mencerederakan anda, anda boleh memeluk Islam secara rahsia dan memberitahu mereka apabila anda sudah bersedia.

Bagaimana jika mereka tidak Islam (atau tiada Masjid atau pusat Islam) di bandar anda?
Satu lagi soalan yang biasa ialah bahawa tidak ada umat Islam di bandar. Ini juga bukan merupakan halangan dalam anda menjadi seorang Muslim. Anda tidak perlu pergi ke Masjid  atau pusat Islam  atau kenal mana-mana umat Islam untuk menjadi seorang Muslim. Anda boleh menyatakan pengisytiharan iman (dipanggil Shahadah) kepada diri sendiri dan sejak itu dan seterusnya anda adalah seorang Muslim.Cara Untuk Menjadi Seorang Muslim (Langkah 1)
Untuk menjadi seorang muslim, anda hanya perlu menyebut Shahaadah (Pengisytiharan Iman) dengan ikhlas dan penuh keyakinan.
Shahadah boleh diisytiharkan seperti berikut:

"ASH-HADU ANLA ILAHA  ILLA- ALLAH, WA ASH-HADU ANNA MOHAMMADAN RASUL-ALLAH".

Terjemahan bahasa melayu ialah:

"Saya bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."

Shahadah adalah garis pemisah antara kekufuran (tidak percaya,ingkar) dengan Islam. Ia juga dikenali sebagai kalimah (perkataan). Sesiapa yang mengatakan ia dengan kejujuran akan dimasukkan ke dalam syurga.

Ia adalah kalimah yang Allah sendiri telah memberi keterangan dalam Al Quran. Allah Yang Maha Tinggi berfirman:
Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(Al Quran 3:18)
Hadith nabi tentang keutamaan kalimah ini lagi ialah:

Dari `Abdullah bin `Amru bin al-`As katanya:  Aku mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:
“Sesungguhnya ALLAH akan menyelamatkan seorang lelaki dari ummatku pada Hari Kiamat di hadapan seluruh  makhluq.  Maka dibentangkan ke atasnya sembilan puluh sembilan buku catatan amal, yang setiap lebarnya sejauh pandangan mata.
Kemudian ALLAH bertanya:  ”Adakah engkau mengengkari sesuatu dari ini?  Adakah juru tulisKU menganiaya engkau?”
Jawabnya:  ”Tidak, wahai TUHANku.”
ALLAH bertanya:  ”Adakah engkau mempunyai sebarang alasan?”
Jawabnya:  ”Tidak, wahai TUHANku.”
ALLAH Subhanahu wa Ta`ala berfirman:  ”Bahkan, sesungguhnya ENGKAU mempunyai suatu kebaikan di sisi KAMI, dan sesungguhnya tidak ada penganiayaan ke atasmu pada Hari ini.”
Maka dikeluarkan satu kad yang bertulis:  Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain ALLAH dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan RasulNYA.
ALLAH Subhanahu wa Ta`ala berfirman:  ”Hadirkan timbanganmu.”
Katanya:  ”Wahai TUHANku, apakah gunanya kad ini berbanding dengan buku-buku besar ini?”
ALLAH Subhanahu wa Ta`ala berfirman:  ”Sesungguhnya engkau tidak akan dianiayai.”
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:  Maka buku-buku amalan itu diletakkan pada satu piringan timbangan dan kad itu diletakkan pada piringan yang lain, lalu ringan timbangan buku-buku itu dan berat timbangan kad, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat dari nama ALLAH.”
(HR Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim.  Al-Albani mengatakannya sahih.)

Bahagian pertama Shahadah ialah ‘laa ilaaha illallaah’ (tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) dan bahagian pertama Shahadah mempunyai dua rukun:

Rukun pertama adalah tunggak penafian (nafee), manakala yang kedua adalah tunggak ikrar (ithbaat). Apa yang dimaksudkan dengan penafian adalah untuk menafikan ketuhanan dan ibadah (ilaahiyyah) bagi apa-apa kecuali Allah, Yang Maha Tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan ikrar untuk mengesahkan ketuhanan dan ibadah hanya untuk Allah yang Maha Sempurna, kerana ia adalah Dia sahaja yang adalah tuhan yang benar. Jadi apa sahaja yang diambil oleh orang-orang kafir sebagai tuhan yang disembah sebenarnya semua palsu dan sia-sia.

Bahagian kedua Shahadah iaitu "Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh" bermakna bahawa Nabi Muhammad (SAW) adalah hamba dan rasul yang dipilih Allah. Tiada siapa yang perlu berada dalam apa-apa keraguan tentang perkara ini. Malah, orang islam perlu mematuhi arahan Rasulullah (SAW), percaya pada apa yang baginda sampaikan, mengikuti ajaran baginda, menjauhi apa yang telah dilarang, dan menyembah Allah semata-mata menurut wahyu yang diturunkan kepada nabi.Ibadah
Apakah erti ibadah? Ia hanya bermakna memberikan khidmat ikhlas, menunjukkan rasa hormat pada Allah. Makna yang lebih mendalam ialah, ia menunjukkan penyerahan secara  total dan ketaatan sepenuhnya kepada perintah-perintah Allah dalam ucapan dan tindakan, sama ada tersurat atau tersirat secara sendirian atau beramai-ramai.

Ibadat jatuh ke dalam dua kategori:

1. Nyata (yang nyata atau zahir)
Penyembahan nyata termasuk perbuatan seperti mengucap dua bahagian "Shahadah", melaksanakan solat, memberi Zakat (derma wajib), berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan haji, membaca Al-Quran, doa, memuja Allah dengan memuji-muji Nya, membersihkan badan kita sebelum solat, dan lain-lain

Ini jenis ibadat dikaitkan dengan pergerakan bahagian badan manusia, [tindakan].

2. Ghaib (tersembunyi atau masuk)

Ibadah ghaib adalah beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar (yang baik dan buruk telah ditentukan oleh Allah sahaja)

Ini jenis ibadat tidak melibatkan pergerakan bahagian badan tetapi ia pasti mempunyai kaitan dengan hati yang seterusnya, menjejaskan satu cara hidup (kepercayaan) seseorang.

Ia harus diingat bahawa jika tidak beribadah khusus untuk Allah semata-mata, maka ibadah akan ditolak sebagai satu bentuk syirik, yang boleh membawa kepada murtad, dari sudut pandangan Islam.


Seseorang TIDAK perlu untuk melakukan kursus atau mendapatkan suatu perakuan untuk menjadi seorang Muslim.


 Kami ingin membantu saudara-saudara yang ingin mengucapkan shahadah dan memeluk agama suci ini. Jadi jika anda ingin memulakan langkah demi langkah, jangan tidak tidak teragak-agak untuk meninggalkan mesej kepada kami dan kita boleh berhubung pada suatu masa terdekat untuk menbantu anda.

Walau bagaimanapun, ia tidak mencukupi bagi sesiapa yang hanya mengucapkan kesaksian ini secara lisan sama ada secara peribadi atau di khalayak ramai, tetapi sebaliknya, dia harus percaya dengan tekad dan kepercayaan yang tidak dapat digoyangkan. Sebaik sahaja anda telah berkata Shahadah maka anda akan menjadi seperti Orang Baru Lahir. Bebas daripada sebarang dosa. Sama seperti kanak-kanak dilahirkan tidak berdosa.


Syarat Shahadah
Menyebut kesaksian iman adalah mencukupi untuk membuat satu memeluk Islam. Walaubagaimanapun, tujuh syarat yang perlu dipatuhi sebelum menjadi muslim yang sejati :


1.        1. Pengetahuan (Al-ilmu)
Pengetahuan (al-ilmu) maknanya, apa yang ia nafikan dan apa yang ia sahkan. Jika seseorang berkata sesuatu tanpa mengetahui maknanya, mahupun apa keperluannya, maka dia tidak akan mendapat manfaat denganya, kerana dia tidak percaya dengannya. Sebaliknya, dia seperti seseorang yang bercakap dalam bahasa yang dia tidak faham.2.       2. Kepastian  (Al-Yaqeen)
Hati mesti tegas tertentu pengertian Shahadah tanpa cacat cela keraguan.

Allah swt berfirman: Sesungguhnya orang Mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang siddiq (yang benar). (Al-Quran 49:15)3.       3. Keikhlasan (Al-Ikhlaas)
Ibadah khas untuk  Allah dan menjauhi  syirik. Inilah ‘laa ilaaha illallaah’.

Allah swt berfirman: "Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya serta berpegang teguh dengan tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus."
 (Al Quran 98:5)4.       4. Sejati (As-Sidq)
Sejati (as-sidq), yang menghalang hipokrasi (nifaaq). Malah, orang-orang munafik yang diucapkan dengan lidah mereka, tetapi tidak dalaman percaya dalam apa yang ia menandakan.

Rasulullah berkata: "Sesiapa yang membuktikan bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, jujur ​​dari hatinya, Allah akan melarang kemasukannya ke neraka." (Muslim)5.       5. Cinta dan kasih sayang (Al-Mahabbah)
Cinta (al-mahabbah) pada kalimah ini dan mempunyai kasih sayang dan keseronokan untuk apa saja yang ia perlukan. Ini adalah bertentangan dengan (keadaan) orang-orang munafik.
Sabda RasululLah saw yang bermaksud: 

“Tiga perkara , siapa yang memilikinya maka ia akan mendapat kemanisan iman, hendaklah ia kasihkan Allah SWT dan Rasul-Nya saw lebih dari segala-galanya. Kasihnya kepada seseorang, hendaklah semata-mata kerana Allah SWT. Hendaklah ia benci kembali kepada kafir seperti mana ia benci dilontar ke dalam neraka.
( Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. )


Allah berfirman kepada Rasulullah (saw):

Katakanlah (wahai Muhammad): “jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”  (Al Quran 3:31)


6.        6. Penyerahan (Al-Inqiyaad) dalaman dan luaran
Pematuhan, tunduk dan patuh (al-inqiyaad), dengan memenuhi segala tuntutan dengan keikhlasan kepada Allah dan mencari keredaan-Nya. Ini adalah kewajipan.
Allah swt berfirman:

" Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh dan (ingatlah) kepada Allah jualah kesudahan segala urusan”. (Al Quran 31:22)7.       7. Penerimaan dan pematuhan (Al-Qabool)
Penerimaan (Al-Qabool), yang menghalang penolakan.
Ini dicapai dengan melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang.

Firman Allah swt:
Katakanlah (wahai Muhammad): "Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Oleh itu, jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. (Quran 3:32)


Terbatalnya Akidah Islam (Murtad/Terkeluar Dari Islam)

Anda perlu tahu  wahai saudaraku, bahawa Allah mewajibkan kepada semua hamba-hambaNya untuk memeluk Islam dan berpegang kepadanya, dan memberi amaran kepada mereka yang menurut selain daripada agama Islam. Allah juga telah mengutus Rasul-Nya Muhammad untuk menyeru manusia pada Islam. Allah telah memberi amaran kepada kita di dalam Ayat tentang punca-punca murtad dan semua bentuk syirik dan kekufuran. Di bawah adalah sepuluh bentuk perkara yang boleh membatalkan akidah:

1.       Menyekutukan Allah swt dalam ibadah
Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam". Padahal Al-Masih sendiri berkata:" Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim"
(Al Quran 5:72)

2.       Mengadakan dan mengguna perantara antara diri dan Allah, memohon syafaat dan pertolongan mereka dan meletakkan kepercayaan mutlak dalam mereka. Mereka yang berbuat demikian telah sebulat suara dianggap kafir.

3.       Tidak mengakui dan tidak mengiktiraf orang yang melakukan syirik sebagai sesat dan kufur. (redha atau rela dengan perbuatan syirik itu)4.       Mempercayai bahawa bimbingan Nabi tidak lengkap atau sempurna atau bahawa pemerintah dan pertimbangan orang lain adalah lebih baik daripada beliau. Terutamanya mereka yang memilih pemerintahan tuhan-tuhan palsu terang-terangan.

5.       Mereka yang benci pada apa-apa saja yang dating dari nabi dan rasul:

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan (Allah) mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian, kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah (mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran), lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka.
(Al Quran 47:8-9)

6.       Orang-orang yang mencemuh apa-apa perkara atau hukum dalam Islam, seperti hukuman dan ganjaran di akhirat. Mereka adalah kafir.
Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu) tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main". Katakanlah: "Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?" Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman. Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah.
(Al Quran 9:65-66)

7.       Sihir dalam semua bentuk, termasuk membuat seseorang cinta seseorang atau sesuatu yang dia tidak biasa. Sesiapa yang mengamalkan sihir atau mengiktirafnya adalah kafir, seperti yang dibuktikan oleh ayat Al-Quran:
kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". (Al Quran 2:102)

8.       Menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat, memberi mereka sokongan dan bantuan dalam penentangan terhadap umat Islam adalah perbuatan kufur:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.
(Al Quran 5:51)

9.       Mereka yang percaya dan yakin bahawa mereka berhak atau berkuasa menolak hukum dalam Islam.
Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.
(Al Quran 3:85)

10.   Berpaling dari Islam dan berdegil serta enggan untuk belajar ajaran Islam atau mengamalkannya.
Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya); sesungguhnya Kami tetap membalas. (Al Quran 32:22)
Dalam semua perkara ini, tidak ada perbezaan antara orang yang melakukannya secara bergurau, serius, atau takut, kecuali bagi seseorang yang dipaksa tanpa kerelaannya. Semua perkara ini adalah berbahaya dan sering berlaku (di kalangan umat Islam). Oleh itu, kita perlu berhati-hati terhadapnya.
Perkara  keempat yang disebutkan di atas juga termasuk orang-orang yang percaya bahawa undang-undang buatan manusia lebih baik daripada undang-undang Islam, bahawa Undang-undang Islam tidak sesuai dilaksanakan di abad ini, bahawa hokum Islam adalah sebab di sebalik kemunduran umat Islam dalam beberapa bidang kehidupan, atau bahawa ia tidak berguna dalam bidang kehidupan yang lain selain daripada mengawal kehidupan seseorang dengan Allah swt sahaja.
Perkara ini juga termasuk orang-orang yang percaya bahawa memotong tangan pencuri adalah undang-undang yang mundur yang tidak harus dilaksanakan dalam masyarakat hari ini. Ia juga termasuk orang-orang yang percaya bahawa ia adalah dibenarkan untuk mengetepikan undang-undang Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan had sempadan bagi.  Mereka telah menghalalkan perkara yang dilarang oleh Allah swt.
Barangsiapa menghalalkan apa yang telah Allah isytiharkan haram dalam agama seperti berzina, minum arak, riba adalah kafir dengan persetujuan sebulat suara daripada semua ulamak Islam. Kami berlindung kepada Allah dari azab yang pedih-Nya serta dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan-Nya. Keamanan dan Rahmat Allah kepada Rasul-Nya, keluarga tulen dan sahabat yang mulia.
2 comments:

 1. Semoga aja kita termasuk wanita sholehah. kalo mau jadi wanita sholehah minimal harus mampu menjaga lisan dan aurat dengan mulai berhijab. Sebenarnya saya dulu risih juga kalo pake hijab, tapi ketika pakai hijab dari PRODUSEN MUKENA KATUN JEPANG saya malah lebih suka karena mukenanya nyaman, lembut dan adem. Makasih ya mbak udah berbagi cerita...

  ReplyDelete
 2. itu cara jadi selamat buat anak kecil, yang masih selamat2an blum selamat beneran
  kalo udah tua ya lain, harus bisa melogika, harus bisa mencari.
  sebagai contoh, nabi muhamad aja harus bertirakat dulu biar bisa jadi selamat.
  tapi yang terjadi di masa sekarang, jadi selamat kok gampang sekali, seperti membalikkan telapak tangan. tinggal baca shadat udah dianggap selamat. anak kecilpun bisa kalo sebatas itu.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...