Hadith 40 (Imam An Nawawi) - Hadith 5


Daripada Ummu al-Mukminin Ummu Abdullah 'Aisyah r.a beliau berkata: 


Rasulullah SAW telah bersabda: "Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu perkara dalam urusan kita ini, yang bukan daripadanya, maka ia tertolak."

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, ada hadis lain berbunyi: 


"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak"Pokok Perbincangan Hadis

Larangan mengada-adakan dalam urusan agama :

1. Dalam Ibadat :

-Sesuatu yang dibolehkan melakukannya dalam ibadat tertentu, tidak semestinya boleh dilakukan dalam
ibadah lain pula. 

-Ibadah yang ada perkara langsung tidak syar’ie - tidak diterima Allah bahkan ditutup pintu taubatnya.

-Menokok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. (seperti tambah rakaat dalam solat fardhu )

-Mengurangkan sesuatu dari yang disyariatkan. (seperti kurang rakaat dalam solat).


2. Dalam Muamalat :

-Aqad yang dilarang oleh Syara’ :
a) Barang yang hendak di’aqad tidak halal.(nikah dengan mahram).
b) Aqad pada barang yang diharamkan (arak/ bangkai).

-Aqad yang menyebabkan berlaku zalim bagi sebelah pihak.Pengajaran hadis:

lslam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya. la tidak perlu ditokok tambah lagi.

Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat.

Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama mereka cipta cara beribadat tertentu, seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya.

Setiap muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur.

Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, demi menjamin kesejahteraan agamaNya.

Shahih Muslim - Hadith 3


Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah saw bersabda:

"Bertanyalah kepadaku." Oleh itu, para sahabat berebut-rebut hendak bertanya. Tetapi, tiba-tiba muncul seorang lelaki lalu dia duduk dekat lutut Nabi saw dan bertanya, "Apakah yang dikatakan Islam?"

Jawab Nabi saw, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tegakkan solat, membayar zakat, dan puasa bulan ramadhan."

Kata orang itu, "Engkau benar!" Lalu dia bertanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Iman?"

Jawab Nabi saw, "Iman dengan Allah, iman dengan para malaikatNya, iman dengan kitab-kitabNya, iman hendak bertemu denganNya, iman dengan para RasulNya, iman dengan berbangkit, dan iman dengan Qadar semuanya."

"Engkau benar!" ujar orang itu. Tanyanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Ihsan?"

Jawab Rasulullah saw, "Hendaklah engkau takut pada Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekalipun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu."

"Engkau benar!" Katanya. Tanyanya pula, "Ya Rasulullah! Bilakah terjadinya kiamat?"

Jawab Rasulullah saw, "Orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu dari yang menanya. Tetapi akanku terangkan kepadamu tanda-tandanya. Apabila engkau melihat budak  perempuan melahirkan majikannya, itu salah satu dari tanda-tandanya. Apabila engkau lihat orang-orang bodoh menjadi raja di muka  bumi, itu pun termasuk tanda-tandanya. Apabila engkau lihat gembala-gembala ternak telah bermewah-mewah di gedung-gedung nan indah, yang demikian itu juga termasuk tanda-tandanya."

Kemudian ada lima perkara ghaib yang tidak dapat diketahui orang, selain Allah. Lalu Rasulullah membacakan ayat:

"Sesungguhnya Allah, hanya Dia sahajalah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 
(Luqman: 34)Kemudian orang itu pergi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Panggil orang itu kembali!" Para sahabat berusaha mencarinya tetapi mereka tidak mendapatkannya lagi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Itulah Jibrail. Dia sengaja datang hendak mengajarkan agama kepada kamu sekalian, kerana kamu tidak menanyakannya."


Rabb, Izinkan Aku Mendampinginya di Akhirat


Pada zaman Rasulullah SAW hidup seorang pemuda bernama Zahid yang berumur 35 tahun namun masih belum menikah. Suatu hari, ketika sedang mengilatkan pedangnya tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan memberi salam. Zahid terkejut dan menjawap dengan agak gugup.

 "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendirian." Rasulullah SAW menyapa.

 "Allah bersamaku ya Rasulullah," kata Zahid.

 "Maksudku kenapa engkau selama ini membujang, apakah engkau tidak ingin menikah," kata Rasulullah SAW.

 Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak ada pekerjaan tetap dan tidak tampan, siapa yang mahu dengan aku ya Rasulullah?" 

"Asalkan engkau mahu, urusan itu  mudah!" kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh pembantunya untuk membuat surat lamaran pada wanita yang bernama Zulfah binti Said, anak seorang bangsawan Madinah yang kaya-raya dan sangat cantik jelita.

Akhirnya, surat itu dibawa oleh Zahid dibawa ke rumah Said. Oleh kerana di rumah Said sedang ada tetamu, maka Zahid hanya memberikan surat tersebut di depan rumah Said.

 "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku." katanya.

 Said menjawab, "Adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat kerana tradisi Arab perkahwinan biasanya seorang bangsawan harus berkahwin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus berkahwin dengan orang kaya, itulah yang dinamakan SEKUFU. 

 Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" 

 Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong." 

Dalam suasana yang seperti itu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa berkeras dengan tetamu ini. Bukankah lebih baik disuruh masuk?" 

 "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang datang melamar engkau menjadi isterinya," kata ayahnya.

Disaat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya-raya semuanya inginkan aku, aku tak mahu ayah..!" dan Zulfah merasa dirinya terhina. 

Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mahu, bukan aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasulullah bahawa lamaranmu ditolak." 

Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut-nyebut nama Rasul?" 

Akhirnya Said berkata, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." 

Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak dari tadi ayah kata bahawa yang melamar ini Rasulullah, kalau begitu aku harus dikahwinkan dengan pemuda ini. Kerana ingat firman Allah dalam Al-Qur'an.

 Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami taat". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
(QS. 24:51)

Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang dan baru ini merasakan bahagia yang tiada tara dan lalu pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeza dari biasanya.  "Bagaimana Zahid?" 

"Alhamdulillah diterima ya rasul," jawab Zahid. 

"Sudah ada persiapan?"  tanya Rasulullah.

Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, aku tidak memiliki apa-apa." 

Akhirnya Rasulullah menyuruhnya berjumpa Abu Bakar, Uthman, dan Abdurrahman bi Auf. Setelah mendapatkan wang yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkahwinan. 

Ditengah kebahagiaannya menanti hari penuh bahagia, Rasulullah SAW menyeru perang kepada kaum muslimin untuk menghadapi kaum kafir. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum Muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata, Zahid bertanya, “Ada apa ini?”

Sahabat menjawab, “Wahai Zahid, hari ini kita akan melakukan perang melawan orang kafir, 
adakah engkau tidak tahu?”.


Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, “Aku akan menjual perlengkapan kahwin ini dan akan kubelikan kuda yang terbaik.”
 

Beberapa sahabat menasihatinya untuk mempertimbangkannya keputusannya itu, “Wahai Zahid, ini malam pengantinmu, kenapa engkau hendak berperang?”


Zahid menjawab dengan tegas, “Itu tidak mungkin! Tidakkah engkau ingat firman Tuhan 


“Jika bapak-bapak, anak-anak, suadara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya (dari) berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik "

(QS 9:24).
 
Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah. Mendengar berita gugurnya calon pengantin baru, Rasulullah berkata, “Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah.”
 

Memang benar firman Allah 

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati?"


(QS 3: 169-170).

Zahid mendapat rezeki yang lebih baik lagi dari yang ditinggalkannya, sebuah kenikmatan yang hakiki, ia pun berbahagia dengan segala anugerah Tuhannya. 
 

Para sahabat menitiskan air mata sedih bercampur gembira. Dan ketika Zulfah yang cantik jelita itu mendengar khabar kesyahidan calon suaminya, ia berseru dalam doa, “Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu, jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia izinkanlah aku mendampinginya di akhirat.”wallahu'alam..

Shahih Muslim - Hadith 2


Dari Abu Hurairah r.a, katanya, 

Pada suatu hari Rasulullah saw dilihat berkumpul dengan orang ramai. Sekonyong-konyong datang pada baginda seorang lelaki, lalu bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah yang dikatakan iman?"

Jawab Rasulullah saw, "Iman ialah iman dengan Allah, iman dengan para malaikatNya, iman dengan kitab-kitabNya, iman akan menemuiNya, iman dengan para rasulNya, dan iman dengan berbangkit diakhirat."

Dia bertanya pula, "Apakah yang dikatakan Islam?"

Jawab Rasulullah saw, "Islam ialah menyembah Allah, tidak mempersekutukanNya dengan yang lain-lain, menegakkan solat fardu, membayar zakat wajib, puasa ramadhan."

Tanyanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Ihsan?"

Jawab Nabi saw, "Menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekalipun engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Tanyanya pula, "Bilakah terjadi hari kiamat?"

Jawab Nabi saw, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Tetapi akan kuterangkan kepadamu tanda-tandanya. Apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya, itu adalah salah satu tandanya. Apabila orang miskin yang hina dina telah menjadi pemimpin, itu juga termasuk tanda-tandanya. Apabila gembala ternak yang hina telah bermewah-mewah di gedung nan indah, itu pun termasuk tanda-tandanya."

Selanjutnya ada lima perkara yang tidak seorangpun mengetahuinya selain Allah swt. Kemudian Rasulullah saw membacakan ayat:

"Sesungguhnya Allah, hanya Dia sahajalah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 
(Luqman: 34)

Kemudian orang itu berlalu. Maka bersabda Rasulullah saw, "Panggil orang itu kembali!" Para sahabat berusaha mencari orang itu untuk memanggilnya kembali, tetapi mereka tidak melihatnya lagi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Itulah Jibrail. Dia datang mengajarkan agama kepada orang ramai."Setelah Tuhannya Dihina...


Sudah menjadi kebiasaan penduduk Yatsrib, para pembesar membuat patung-patung tuhan kecil di rumah mereka, meskipun sudah ada berhala besar di tempat pemujaan umum. Tidak terkecuali, seorang pembesar yang satu ini. Ia juga meletakkan satu patung yang ia sembah di rumahnya.

Amr bin Jamuh, nama pembesar itu. Anaknya yang bernama Muadz bin Amr telah memeluk Islam dan ia ingin ayahnya menjadi muslim juga. Maka bersama Muadz bin Jabal ia membuat strategi dakwah untuk ayahnya, berharap agar dia meninggalkan penyembahan berhala lalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Untuk itu, mereka akan menyedarkan ayahnya bahawa berhalanya tak mampu berbuat apa-apa.

Pada suatu malam, mereka menyelinap masuk ke rumah Amr bin Jamuh, mengambil patung tersebut lalu membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh terkejut sebab tuhannya tak ada di tempat asal. Setelah mencarinya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan tuhan itu di tempat sampah.

"Celaka kalian, siapa yang kurang ajar pada tuhanku malam tadi!" teriak Amr bin Jamuh marah. Tak ada seorangpun yang mengaku bertanggungjawab atas penghinaan berhala itu. Amr bin Jamuh kemudian mencuci berhala itu, memberinya wangian dan meletakkannya di tempatnya.

Malam berikutnya, Muadz bin Amr dan Muadz bin Jabal kembali semula ke rumah Amr bin Jamuh, mengambil patung tersebut lalu membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh terkejut lagi sebab tuhannya tak ada di tempat sepatutnya. Dan dia pun menemukan tuhan itu di tempat sampah semula.

"Celaka kalian, siapa yang kurang ajar pada tuhanku malam tadi!" teriak Amr bin Jamuh marah. Tak ada seorangpun yang mengaku bertanggungjawab atas penghinaan berhala itu. Amr bin Jamuh kemudian mencuci berhala itu, memberinya wangian dan meletakkannya di tempatnya.

Kali ini Amr bin Jamuh mulai kesal. Ia pun meletakkan pedang di leher patung. "Jika engkau membawa kebaikan, lindungilah dirimu dari pedang ini!" kata Amr bin Jamuh, tanpa jawapan dari patung tersebut. Malamnya, dua pemuda muslim tersebut kembali "mengerjakan" patung itu.

Amr bin Jamuh yang sekali lagi kehilangan tuhannya segera mencarinya. Ia menemukan patung berhalanya di tempat yang sama. Bezanya, kali ini patung tuhan itu terikat pada bangkai anjing. Ia sangat marah dan kecewa.

Para pembesar Madinah yang berada di tempat itu mengajak Amr bin Jamuh menggunakan akalnya. Sambil menunjuk patung yang tak berdaya itu, mereka mengatakan betapa berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan untuk membela dirinya. Para pembesar Madinah yang telah memeluk Islam itu pun menjelaskan bahawa satu-satunya tuhan adalah Allah, yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Allah mengutus Muhammad sebagai nabi dan rasul dengan Islam sebagai agamanya. Hidayah Allah datang, Amr bin Jamuh pun menerima dakwah itu dan masuk Islam.

Episod kehidupan Amr bin Jamuh kemudian dipenuhi dengan semangat jihad. Meski kakinya cacat, ia memaksa ikut perang Uhud. Doanya,"Ya Allah, berikan aku kesyahidan. Jangan Kau kembalikan aku pada keluargaku" itupun dikabulkan Allah. Ia syahid fi sabilillah. [Abu Nida]

Ulama Yang Menentang MenteriAda suatu kisah tentang salah seorang menteri dari Bani Umayyah yang dikenal dengan sikap sombong dan kejam. Dia mempunyai baghal (haiwan peranakan kuda dan keldai, saiz ukurannya pun lebih besar dari keldai dan lebih kecil daripada kuda), kuda, pedang, dan dia juga memiliki sejumlah pengawal.

Pada suatu hari dia melalui suatu tempat. Secara kebetulan, seorang Ulama yang masyhur pada masa itu iaitu Imam Hasan Al Bashri rahimahullah sedang duduk-duduk di situ. Melihatkan menteri tadi, orang ramai pun berdiri kerana menghormati kedatangannya kecuali Imam Hasan Al Bashri. Beliau tetap juga duduk di tempatnya tanpa berganjak. 

Menteri itu menoleh kepada Al Hasan seraya berkata, "Kamu tidak kenal siapa saya?" 

Al Hasan berkata, "Oleh kerana saya mengenal anda, saya tidak ikut berdiri."

Menteri bertanya lagi, "Kalau begitu siapa saya?" 

Al Hasan berkata, "Kamu adalah orang yang keluar sebanyak dua kali dari tempat keluarnya air kencing dan kamu menahan rasa sakit serta perih. Kesudahanmu akan dikembalikan pada kebusukan yang kotor dan kamu berasal dari setitis air mani yang hina" 

Mendengar kata-kata dari Al Hasan itu, si Menteri pun terdiam seakan akan ada api yang menyambar mukanya.


Shahih Muslim - Hadith 1


Dari Yahya bin Ya'mar r.a katanya, 

Orang yang mula-mula bicara di Bahsrah menentang adanya 'Qadar' ialah Ma'abad Al Juhani. Maka suatu ketika, aku dan Humaid bin Abdurrahman Al Hamairi sama-sama menunaikan haji atau umrah. Kami bersepakat jika menemukan salah seorang sahabat Rasulullah saw, kami akan menanyakan mereka masalah 'qadar' itu. Kami bertemu Abdullah bin Umar bin Khattab di dalam masjid dan mendekati kiri dan kanan beliau. Dalam masa itu, aku telah menduga bahawa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. 

Kataku pada Abu Abdurrahman, "Telah muncul dihadapan kita para pembaca Al Quran dan para ilmuan. Mereka mendakwa bahawa 'Qadar' itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kudratnya tanpa didahului oleh 'Qadar' dan Ilmu Allah."

Jawab Abdullah bin Umar, "Apabila engkau bertemu mereka, katakan bahawa aku tidak sependapat dengan mereka. Demi Allah! Kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkan, maka Allah swt tidak akan menerima nafkah mereka itu sehingga mereka beriman pada 'Qadar'. Ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku berikut :

Pada suatu hari ketika kami berada di sisi Rasulullah saw, muncul dihadapan kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihatpun padanya kesan perjalanan dan kami juga tiada yang mengenalinya. Dia terus duduk dengan Rasulullah saw, menyandarkan lututnya pada lutut baginda dan meletakkan kedua tangannya pada peha baginda saw lalu berkata, " Ya Muhammad, terangkan padaku tentang Islam."

Jawab Nabi saw, "Islam ialah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya."

"Engkau benar!" kata orang itu. Kata ayahku, "Kami hairan dengan orang itu, dia yang bertanya tapi dia pula yang membenarkannya." Kemudian orang itu bertanya pula, " Terangkanlah kepadaku tentang iman."

Jawab Nabi saw, "Iman ialah beriman dengan Allah, iman dengan para malaikatNya, iman dengan kitab-kitabNya, iman dengan para rasulNya, iman dengan Qadar baik mahupun buruk."

Kata orang itu, "Engkau benar!" Kemudian dia berkata, "Terangkanlah padaku tengtang Ihsan!"

Jawab Nabi saw, "Ihsan ialah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekalipun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu." 

Katanya pula, "Terangkanlah kepadaku tentang kiamat!" Jawab Nabi saw, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya." 

Katanya lagi, "Terangkanlah padaku tanda-tandanya!" Jawab Nabi saw, "Apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya, dan apabila orang-orang dusun yang melarat telah bermewah-mewah di gedung-gedung nan indah."

Kata ayahku, "Kemudian orang itu berlalu. Tetapi tidak berapa lama antaranya, Rasulullah saw bertanya kepadaku, "Tahukah engkau, siapakah gerangan yang bertanya itu?" Jawabku, "Allah dan RasulNya lah yang lebih tahu." Sabda Rasulullah saw, "Dia adalah Jibrail. Dia datang kepadamu mengajarkan agamamu.""


Hadith 40 (Imam An Nawawi) - Hadith 4


Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas'uud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, dan Baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan (iaitu dipercayai):

Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia menghembuskan padanya ruh dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat;

 iaitu supaya menulis rezekinya, ajalnya, amalannya dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah Yang tiada Tuhan melainkanNya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga lalu dia memasuki syurga.

Hadis riwayat lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim (Imam al-Bukhari meriwayatkannya dalam(بدءالخلق (باب ذآر الملئكة) ) nombor 3036, dan dalam ( القدر ) dan dalam ( الأنبياء ) . Al-Imam Muslim meriwayatkannya di awal kitab ( القدر ) bab ( باب آيفية خلق الآدمي ) nombor 2643.).


Kefahaman Hadis :

1) Peringkat Pertumbuhan Janin Dalam Rahim :

-Ayat-ayat yang berkaitan dengannya (Al-Haj : 5) (Al- Mu’minun :12-14)
-Hikmat di sebalik kejadian berperingkat-peringkat : Sebagai pengajaran kepada manusia, untuk mencapai tahap kesempurnaan ma’nawi mestilah melalui cara  beransur-ansur dan tidak gopoh atau gelojoh.


2) Ditiup Ruh :

-Sepakat ulama’ menyatakan bahawa ruh ditiup pada janin selepas 120 hari disenyawakan.
-Hikmat bagi perempuan yang kematian suami, baginya iddah selama empat bulan sepuluh hari , bagi menjamin kesucian rahimnya(tak mengandung).


3) Menggugurkan Janin :

-Sepakat ulama’ menyatakan haram (setelah ditiupkan ruh) - dikira sebagai jenayah dan wajib membayar diat (denda) bila digugurkan, sekalipun mati selepas itu.
-Gugurkan sebelum ditiupkan ruh - juga haram pada kebanyakan pendapat. Ada yang kata boleh tapi
pendapat yang dhaif.


4) Keluasan Ilmu Allah

-Maha mengetahui keadaan-keadaan makhluk sebelum dijadikan sama ada iman dan taat atau kufur dan maksiat, bahagia atau derita semua dalam pengetahuannya.
-Ilmu Allah tidak menghalang manusia dari berikhtiar (Al- Syams: 7-10).


Pengajaran hadis:

Kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah SWT mencipta makhlukNya, seterusnya menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi renungan manusia yang berakal, kerana kejadiannya yang teramat indah dan unik ini tiada tolok bandingnya.

Proses kejadian manusia yang berperingkat-peringkat ini telah diceritakan oleh lslam melalui al-Qur'an dan hadis Nabi semenjak 14 kurun lampau, tetapi manusia baru benar-benar arif tentang proses ini di zaman kemajuan sains. lni adalah bukti yang jelas bahawa Allah SWT yang mencipta makhluk ini, Dia jugalah yang Maha mengetahui rahsia kejadian mereka.

Empat ketentuan hidup manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT semenjak dia belum lahir ke bumi- rezekinya, ajal kematiannya, amalannya dan nasibnya sama ada dia akan menjadi seorang yang susah atau senang.

Amalan terakhir manusia adalah faktor penentu kepada nasibnya yang kekal abadi di akhirat. Boleh jadi dia sangat baik si sepanjang hayat - tetapi di saat terakhir dia melakukan perbuatan ahli neraka, iaitu maksiat lalu dia mati dan mendapat balasan neraka. Begitulah sebaliknya.


Perbandingan Dunia Dan Akhirat
Pilih, Kufur atau Iman!


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
 أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi, maka merekalah orang-orang yang zalim.(Surah At-Taubah : 23)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...