Shahih Muslim - Hadith 3


Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah saw bersabda:

"Bertanyalah kepadaku." Oleh itu, para sahabat berebut-rebut hendak bertanya. Tetapi, tiba-tiba muncul seorang lelaki lalu dia duduk dekat lutut Nabi saw dan bertanya, "Apakah yang dikatakan Islam?"

Jawab Nabi saw, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tegakkan solat, membayar zakat, dan puasa bulan ramadhan."

Kata orang itu, "Engkau benar!" Lalu dia bertanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Iman?"

Jawab Nabi saw, "Iman dengan Allah, iman dengan para malaikatNya, iman dengan kitab-kitabNya, iman hendak bertemu denganNya, iman dengan para RasulNya, iman dengan berbangkit, dan iman dengan Qadar semuanya."

"Engkau benar!" ujar orang itu. Tanyanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Ihsan?"

Jawab Rasulullah saw, "Hendaklah engkau takut pada Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekalipun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu."

"Engkau benar!" Katanya. Tanyanya pula, "Ya Rasulullah! Bilakah terjadinya kiamat?"

Jawab Rasulullah saw, "Orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih tahu dari yang menanya. Tetapi akanku terangkan kepadamu tanda-tandanya. Apabila engkau melihat budak  perempuan melahirkan majikannya, itu salah satu dari tanda-tandanya. Apabila engkau lihat orang-orang bodoh menjadi raja di muka  bumi, itu pun termasuk tanda-tandanya. Apabila engkau lihat gembala-gembala ternak telah bermewah-mewah di gedung-gedung nan indah, yang demikian itu juga termasuk tanda-tandanya."

Kemudian ada lima perkara ghaib yang tidak dapat diketahui orang, selain Allah. Lalu Rasulullah membacakan ayat:

"Sesungguhnya Allah, hanya Dia sahajalah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 
(Luqman: 34)Kemudian orang itu pergi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Panggil orang itu kembali!" Para sahabat berusaha mencarinya tetapi mereka tidak mendapatkannya lagi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Itulah Jibrail. Dia sengaja datang hendak mengajarkan agama kepada kamu sekalian, kerana kamu tidak menanyakannya."


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...