Shahih Muslim - Hadith 2


Dari Abu Hurairah r.a, katanya, 

Pada suatu hari Rasulullah saw dilihat berkumpul dengan orang ramai. Sekonyong-konyong datang pada baginda seorang lelaki, lalu bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah yang dikatakan iman?"

Jawab Rasulullah saw, "Iman ialah iman dengan Allah, iman dengan para malaikatNya, iman dengan kitab-kitabNya, iman akan menemuiNya, iman dengan para rasulNya, dan iman dengan berbangkit diakhirat."

Dia bertanya pula, "Apakah yang dikatakan Islam?"

Jawab Rasulullah saw, "Islam ialah menyembah Allah, tidak mempersekutukanNya dengan yang lain-lain, menegakkan solat fardu, membayar zakat wajib, puasa ramadhan."

Tanyanya pula, "Ya Rasulullah, apakah yang dikatakan Ihsan?"

Jawab Nabi saw, "Menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekalipun engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Tanyanya pula, "Bilakah terjadi hari kiamat?"

Jawab Nabi saw, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Tetapi akan kuterangkan kepadamu tanda-tandanya. Apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya, itu adalah salah satu tandanya. Apabila orang miskin yang hina dina telah menjadi pemimpin, itu juga termasuk tanda-tandanya. Apabila gembala ternak yang hina telah bermewah-mewah di gedung nan indah, itu pun termasuk tanda-tandanya."

Selanjutnya ada lima perkara yang tidak seorangpun mengetahuinya selain Allah swt. Kemudian Rasulullah saw membacakan ayat:

"Sesungguhnya Allah, hanya Dia sahajalah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 
(Luqman: 34)

Kemudian orang itu berlalu. Maka bersabda Rasulullah saw, "Panggil orang itu kembali!" Para sahabat berusaha mencari orang itu untuk memanggilnya kembali, tetapi mereka tidak melihatnya lagi. Maka bersabda Rasulullah saw, "Itulah Jibrail. Dia datang mengajarkan agama kepada orang ramai."No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget