Kisah Umar Abdul Aziz DibaiahUntuk menggambarkan tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Imam Tirmidzi yang hidup pada zamannya pernah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a bahawa beliau pernah berkata, "Dari anakku akan lahir seorang lelaki yang menyerupaiku dari segi keberaniannya dan akan memenuhi dunia dengan keadilan."  Imam Atha' rahimahullah juga telah berkata  "Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha' setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain tentang mati dan hari qiamat, kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada azab Allah." dan Hassan al-Qishab telah berkata "Aku melihat serigala diternak bersama dengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Aziz." 

Dia adalah Umar kedua atau seorang Khalifah yang mashur dari Bani Umayyah. Sebagai gambaran kesederhanaan dan kesungguhan Umar bin Abdul Aziz dalam mencontoh teladan Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, dapat kita lihat dari kisah awal kepemimpinan beliau yang penuh dengan nilai nilai seorang pemimpin sejati. Ketika Umar bin Abdul Aziz baru saja dilantik sebagai Khalifah, ia berziarah kemakam Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Berdasarkan wasiat al marhum, Umar bin Abdul Aziz memegang jawatan khalifah. Baru saja Umar berdiri, tiba-tiba ia mendengar suara orang ramai yang berkumpul."Ada apa?", tanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "Kami telah menyediakan kendaraan untuk Anda, wahai Amirul Mukminin," ujar salah seorang sambil menunjuk sebuah kereta kuda yang indah dan khusus disiapkan untuk khalifah. "Aku tidak menghendaki kendaran mewah ini. Kembalikan ia pada tempatnya dan jauhkan ia dariku. Semoga Allah memberkati kalian." Jawab sang Khalifah dan ia kemudian berjalan ke arah seekor keldai yang menjadi tunggangannya selama ini. Selepas itu pula, tiba tiba serombongan pengawal datang berbaris mengawal di belakangnya. Di tangan masing-masing tergenggam tombak tajam berkilat. Mereka siap menjaga khalifah dari bahaya. Melihat keadaan pasukan itu, Umar menoleh hairan dan berkata, "Aku tidak memerlukan kalian. Aku hanyalah orang biasa dari kalangan kaum Muslimin. Aku berjalan pagi hari dan petang sama seperti rakyat biasa." 

 Selanjutnya, Umar  bin Abdul Aziz berjalan bersama orang-orang menuju masjid. Dari segala penjuru orang orang pun berkumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, Umar bin Abdul Aziz berdiri. Setelah memuji Allah dan berselawat pada Nabi dan para sahabatnya, ia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mendapat cubaan dengan urusan ini (khilafah) yang tanpa aku dimintai persetujuan terlebih dulu, memintanya atau pun bermusyawarah dulu dengan kaum Muslimin. Sesungguhnya, aku telah melepaskan baiat yang ada di pundak kalian untukku. Untuk selanjutnya silakan pilih dari kalangan kalian sendiri seorang khalifah yang kalian redhai." Mendengar ucapannya itu, orang ramai pun berteriak dengan satu suara, "Kami telah memilihmu, wahai Amirul Mukminin. Kami redha terhadapmu. Aturlah urusan kami dengan kurnia dan berkat Allah." Kemudian jamaah kaum muslimin yang lain berdiri dan menyatakan dukungannya atas kepemimpinan beliau dan kemudian pekikan takbir menggaung diantara dinding-dinding masjid. Sinar cahaya kemuliaan telah bersinar di hari itu. Cahaya kemuliaan itu bersinar terang selama dua tahun. Dua tahun yang penuh kemakmuran. Kemakmuran yang selama ini dirindukan oleh masyarakat Islam dan lainnya. Wallahu'alam...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget