Hadith 40 (Imam An Nawawi) - Hadith 7


Daripada Abu Ruqaiyyah Tamim ibn Aus al-Daarie r.a. bahawa Nabi SAW telah bersabda:

Agama itu adalah nasihat. Kami berkata: Untuk siapa? Baginda bersabda: Untuk Allah, untuk kitabNya, untuk RasulNya, untuk para lmam kaum muslimin dan untuk umat lslam seluruhnya.
( Muslim )

Kefahaman Hadis :

1) Nasihah Lillah adalah dengan mengimaniNya, ikhlas dalam beribadah, mentaatiNya serta jauhi laranganNya.

2) Nasihah Likitabi adalah meyakini ia kalam Allah bukannya kalam makhluk. Mengambilnya sebagai Manhaj hidup yang sesuai sepanjang zaman serta berusaha memperelokkan bacaan dan faham isi kandungnya.

3) Nasihah Lirasulihi adalah membenarkan kenabian baginda serta mengikuti ajarannya. Kasih terhadap Rasulullah S.A.W. dan mengagungkan sunnah baginda, mengkaji sirahnya dan berakhlak dengan. akhlaknya.

4) Nasihah Li aimmati muslimin adalah membantu dalam tugasan, menasihati ketika lupa, dan menghalang dari berlaku zalim.

5) Nasihah Li ‘ammatihim adalah membimbing ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Mengajar apa yang mereka jahil terhadap agama dan mengalakkan mereka kepada ketaatan.


Pengajaran hadis:

Agama lslam adalah agama nasihat iaitu agama yang berorientasikan nasihat sebagai teras pembinaan umat, menjaga perpaduan, mencipta kemajuan dan pembangunan, sama ada kemajuan duniawi ataupun pembangunan rohani. Membiarkan kerosakan terus berlaku atau perkara yang kurang baik dilaksanakan adalah bertentangan dengan konsep nasihat lslam.

lslam memperuntukkan hak memberi nasihat kepada semua penganutnya tanpa mengira kedudukan dan status. Nasihat yang diberikan meliputi golongan manusia sama ada pemerintah atau rakyat.

Nasihat untuk Allah, KitabNya dan RasulNya bererti beriman dengan semua perkara tersebut dan beramal berpandukan tuntutannya yang sebenar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget