Golongan Muflis Menurut Rasulullah S.A.W.


Suatu ketika Rasulullah saw bertanya kepada para sahabat, “Tahukah kalian siapakah muflis itu?”

Para sahabat menjawab, “Yaitu orang-orang yang tidak memiliki satu dinar pun dan tidak pula satu dirham pun ataupun bankrup.”

Rasulullah berkata,

“Bukan itu yang dimaksud sebagai muflis. Orang muflis adalah orang yang ketika hidup di dunia dia banyak melakukan kebaikan, dia solat, zakat, dan juga berhaji. Namun pada saat yang sama ia sering berbuat zalim terhadap orang lain. Sehingga, ketika di akhirat kelak segala amal kebaikannya habis untuk melunasi tuntutan orang-orang yang dianiayanya. Dan ketika tuntutan itu belum selesai, kerana banyaknya orang yang dizalimi sedangkan amal kebaikannya telah habis, maka kesalahan-kesalahan orang-orang itu akan ditimpakan kepadanya. Itulah orang muflis yang akhirnya menderita di akhirat kerana amalnya ketika di dunia sia-sia belaka.”

 Setiap manusia berpotensi untuk melakukan kezaliman terhadap sesamanya. Dan, apabila ia memegang suatu kekuasaan memimpin maka potensi berbuat zalim terhadap sesama semakin besar. Dan semakin tinggi wilayah kuasa seseorang maka potensi berbuat zalim itu pun semakin besar. Kekhuatiran inilah yang ditangkap oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika menerima amanah memimpin kaum Muslimin.

Hari-harinya dilalui dengan amat berat kerana memikul tanggung jawab atas urusan seluruh umat yang apabila ia lalai maka ia telah berbuat zalim terhadap seluruh kaum Muslimin. Rasa khuatir itu pula yang menjadikan air mata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz sering tertumpah tatkala diberi amanah memimpin umat. Hari-hari yang dijalani adalah hari-hari yang terasa berat menanggung urusan umat.

Mereka adalah termasuk orang-orang yang khuatir terjerumus ke dalam golongan orang-orang muflis yang merugi di akhirat kelak kerana berbuat zalim terhadap sesama.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget