7 Tempat Paling MenakutkanNERAKA HAWIYAH

Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menutup aurat, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya, Hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya. ~Surah Al-Qari’ah.
NERAKA JAHIIM


Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Mereka akan diseksa oleh para sembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik adalah sebagai salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah, kerana syirik bererti menganggap bahawa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah dan bisa pula menganggap bahawa ada Tuhan selain Allah. ~Surah Asy-Syu'ara 'dan Surah As-Saffat. -
NERAKA SAQAR 

Neraka untuk orang munafik, iaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan rasul. Mereka mengetahui bahawa Allah sudah menentukan undang-undang Islam melalui lisan Muhammad, tetapi mereka meremehkan syariat Islam.~ Surah Al-Muddathir. NERAKA LAZHAA 

Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan. ~Surah Al-Ma’arij.NERAKA HUTHAMAH
Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau lain-lain, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di neraka ini mereka akan diikat pada palang dan harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta.~ Surah Al-Humazah.NERAKA SA’IIR

Neraka yang diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. ~Surah Al-Ahzab, Surah An-Nisa’, Surah Al-Fath dan Surah Luqman.NERAKA WAIL

Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik, dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalokan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan kedalam perut mereka sebagai azab dosa-dosa mereka. ~Surah Al-Tatfif dan Surah At-Tur.
Neraka dipegang (ditahan) oleh tujuh puluh ribu tali, dan setiap talinya di pegang oleh tujuh puluh ribu malaikat.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget