Kebinasaan menolak hadith


Barangsiapa yang menolak walau satu pun hadith Rasulullah s.a.w. maka dia telah meletakkan dirinya ke jurang kebinasaan.
-imam ahmad hambal-

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget